HOME Strona Główna

Kapłan Józef Maria Stanisław Szymanowski

Kapłan Józef Maria Stanisław Szymanowski (1878-1945) - kapłan mariawicki. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Skończył prywatne Gimnazjum OO Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem. Tam w 1896 roku złożył egzaminy maturalne, uzyskując świadectwo dojrzałości. Po przeniesieniu się rodziny do Kijowa podjął studia na tamtejszym Imperatorskim Uniwersytecie Kijowskim im. św. Włodzimierza. Drugi fakultet skończył w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu. Po powrocie do kraju wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, a po jego ukończeniu, otrzymawszy święcenia kapłańskie, pracował w parafii rzymskokatolickiej w Babicach k. Warszawy. Tam poznał kilku kapłanów mariawitów. Pod ich wpływem zostaje kapłanem mariawitą, przyjmując imiona zakonne Maria Stanisław. Był proboszczem parafii mariawickich w Sosnowcu i Warszawie: na Woli i przy ulicy Szarej. W latach 1931-1933 pomagał w pracy duszpasterskiej siostrze Stanisławie Kraszewskiej - w parafii w Lipce, prowadząc m.in. akta metrykalne parafii. Przeżył powstanie warszawskie. Po internowaniu w Pruszkowie przybył do parafii mariawickiej w Błoniu. Wycieńczony przeżyciami ostatnich lat okupacji, zachorował śmiertelnie, zakończywszy swoje życie 7 czerwca 1945 roku. Pochowany w Warszawie - na wolskim cmentarzu mariawickim.

Opracowano na podstawie:
Władysław Stanisław Ginter, On będzie Jan, Rzgów 2013, s. 320

Kapłan Józef Maria Stanisław Szymanowski