HOME Strona Główna

Kapłan Józef Maria Leon Miłkowski

Kapłan Józef Maria Leon Miłkowski - urodził się w dniu 31 maja 1873 roku w miejscowości Suchynia koło Kraśnika, w rodzinie szlacheckiej herbu Abdank, wywodzącej się z Miłkowa. Rodzice Jan i Aniela z Szymańskich byli dzierżawcami folwarku w dobrach Ordynacji Zamoyskich. Józef Miłkowski ukończył 7 klas gimnazjum klasycznego i Seminarium Duchowne w Lublinie.

Do Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów wstąpił za namową kapłana Romana Marii Jakuba Próchniewskiego, ówczesnego profesora Seminarium Duchownego w Lublinie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1897 roku w katedrze lubelskiej z rąk biskupa lubelskiego - Franciszka Jaczewskiego. W tym samym roku poznał siostrę Marię Franciszkę Kozłowską. Nowicjat w Zgromadzeniu Kapłanów Mariawitów rozpoczął w dniu 11 listopada 1897 roku w Lublinie, i tu rok później - 21 listopada 1898 roku wykonał profesję. Z kolei wieczyste śluby zakonne złożył w dniu 8 grudnia 1900 roku - w kościele podominikańskim w Lublinie - na ręce ojca Ignacego Marii Tomasza Kłopotowskiego, ówczesnego przełożonego Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów w Lublinie. Niedługo potem został rektorem kościoła św. Mikołaja na Czwartku – jeden z dzielnic Lublina.

Po rozłamie z Kościołem Rzymskokatolickim, który miał miejsce w 1906 roku, opowiedział się za mariawityzmem. W 1906 roku został proboszczem parafii mariawickiej w Strykowie. Tutaj w początkach 1907 roku uruchomił ochronkę dla 40 dzieci i otrzymał pozwolenie na uruchomienie szkoły początkowej. W tym samym czasie na zakupionej w tym celu posesji, przystąpił do budowy strykowskiego kościoła parafialnego, którą ukończył w listopadzie 1907. W Strykowie proboszczował do roku 1923. Następnie w latach 1923-29 był proboszczem parafii mariawickich w: Lublinie, Łanach i w Chmielu (dziś już nieistniejącej). Po raz drugi proboszczem strykowskim był w latach 1929–1934. Z kolei w latach 1930-31 pomagał w pracy duszpasterskiej siostrze Stanisławie Kraszewskiej - w parafii w Lipce, gdzie sporządzał m.in. akta metrykalne parafii. Od stycznia 1935 roku do połowy 1947 roku był równocześnie proboszczem parafii w: Nowej Sobótce koło Łęczycy, Kadzidłowej i Kajewie koło Krośniewic (dziś już nieistniejącej). Ponadto był również proboszczem parafii mariawickich w: Pabianicach, Łodzi na ul. Podleśnej (obecnie rzymskokatolicki Kościół Środowisk Twórczych – ulica Curie-Skłodowskiej), a także pomagał w pracy duszpasterskiej kapłanowi M. Dominikowi Skolimowskiemu – proboszczowi parafii w Dobrej

Zmarł w Nowej Sobótce - 30 maja 1947 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Opracowano na podstawie:
- Mariawita 4-9/2007, s. 10
- Kalendarze Maryawickie na lata 1908-1914

Kapłan Józef Maria Leon Miłkowski