HOME Strona Główna

KONTO PARAFII:

Informujemy, że od dnia 15.12.2010 r. Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce posiada w Banku Spółdzielczym w Strykowie konto o numerze:

83 8785 0002 2001 0001 2289 0001

Na powyższe konto można przekazywać darowizny na cele kultu religijnego. Wysokość darowizny nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Przekazanie darowizny powinno nastąpić wyłącznie przelewem. Parafia wystawi stosowne zaświadczenie potwierdzające cel przekazania darowizny.

Dziękujemy