HOME Strona Główna

bp Piotr M. Bernard Kubicki

   Proboszcz parafii Lipka - bp Piotr M. Bernard Kubicki pochodzi z Lipki. Szkołę Podstawową ukończył w Niesułkowie, Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach. Następnie studiował prawo i administrację na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał tytuł magistra administracji. Po studiach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Po ukończeniu Seminarium został wyświęcony na kapłana w dniu 9 grudnia 1984 roku.

   Proboszcz w latach 1985-2020. Kontynuował dzieło swego wielkiego poprzednika kapłana M. Gabriela Kamera, który przez 50 lat był proboszczem w Lipce. Dnia 20 czerwca 2010 roku został wykonsekrowany w Świątyni w Płocku na biskupa Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

   Bp M. Bernard przez trzy kadencje był członkiem Rady Kościoła, przez jedną kadencję był członkiem zarządu Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Reprezentował Kościół Mariawitów w Komitecie Krajowym Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

   Ukończył też studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prowadził lekcje religii w Szkole Podstawowej w Niesułkowie, w Gimnazjum w Bratoszewicach, a dla młodzieży w punkcie katechetycznym przy Parafii.

   Przez wiele lat prowadził obozy wypoczynkowe na Mazurach organizowane prze Kościół dla młodzieży mariawickiej. Był inspiratorem wielu spotkań młodzieżowych w Lipce.

   Pisał artykuły w miesięczniku „Mariawita” oraz wygłaszał pogadanki religijne w Radiu Łódź (niedziela 6.45), a wcześniej w II programie Polskiego Radia (soboty 7.40).

bp M. Bernard Kubicki