HOME Strona Główna

Kapłan Zenon M. Mirosław Polkowski

Kapłan Zenon M. Mirosław Polkowski - ur. 1 sierpnia 1957 r. w Leśnogórze (parafia Żarnówka), jako syn Mieczysława i Czesławy z domu Boruc.

W dniu 3 listopada 1957 r. otrzymuje Sakrament Chrztu świętego, który został mu udzielony przez kapłana Franciszka M. Anioła Miazgę (organizatora i jednocześnie pierwszego proboszcza parafii żarnowskiej). Sakrament I Komunii Świętej otrzymuje w dniu 20 czerwca 1965 r. w Żarnówce - z rąk kapłana (a późniejszego biskupa) M. Romana Nowaka. Z kolei sakrament Bierzmowania zostaje mu udzielony przez biskupa Jana M. Michała Sitka, w dniu 6 sierpnia 1966 r. w parafii Żarnówka.

Jego drogo do kapłaństwa przedstawia się następująco:

  • w dniu 30 sierpnia 1972 r. wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku,
  • w dniu 4 października 1974 r. w Płocku zostaje obłóczony w habit, i otrzymuje imię zakonne Maria Mirosław
  • subdiakonat i diakonat otrzymuje w dniu 26 października 1976 r. w Żeliszewie
  • święcenia kapłańskie otrzymuje w dniu 8 czerwca 1980 r. w swojej rodzinnej parafii – Żarnówce
  • obłóczyny i pozostałe święcenia (miniorki, subdiakonat, diakonat oraz prezbiteriat) zostają mu udzielone przez O. Bpa Stanisława M. Tymoteusza Kowalskiego
Po śmierci wieloletniego proboszcza - kapłana Józefa M. Gabriela Kamera (20 IX 1983 r.) zostaje skierowany przez Biskupa Naczelnego M. Tymoteusza do pracy kapłańskiej w parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Wojciecha w Lipce (którą wykonuje w okresie: od października 1983 roku, do grudnia 1984 roku). Na czas jego pobytu w Lipce przypada również praca trzech sióstr zakonnych: M. Marianny Pełka, M. Sewery Kieliszczyk oraz M. Salezji Kamer. Ponadto w latach 1995-1996 pełnił również funkcję proboszcza w parafii: Dobra i Zgierz. Ponadto był również proboszczem parafii mariawickich w: Raszewie i Piątku oraz pełnił funkcję proboszcza w Lesznie i Błoniu. Był członkiem Sądu Duchownego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich przez diakona M. Bernarda Kubickiego i mianowaniu go proboszczem w Lipce, kapłan M. Mirosław powraca do Płocka, gdzie mieszkał, pomagając w pracy duszpasterskiej Biskupom Naczelnym. Zmarł dnia 25 marca 2021 roku przy Świątyni w Płocku, został pochowany na cmentarzu mariawickim w Żarnówce.

Opracowanie: kapłan M. Mirosław Polkowski

Kapłan Zenon M. Mirosław Polkowski