HOME Strona Główna

Kapłan Franciszek Maria Alojzy Gromulski

Kapłan Franciszek Maria Alojzy Gromulski - urodził się 9 sierpnia 1889 roku w Mieni (parafia Cegłów).

W 1906 roku skończył progimnazjum w Warszawie, zaś w sierpniu tego samego roku, zainspirowany przez ojca M. Łukasza Wiechowicza, wstąpił do Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania.

8 grudnia 1906 roku obleczony został w habit i otrzymał imiona zakonne Maria Alojzy.

Dla poratowania zdrowia przez jakiś czas przebywał w Lipce pod opieką o. M. Kazimierza Kaczyńskiego.

Święcenia diakonatu otrzymał w dniu 18 października 1909 roku, wraz z: Wacławem M. Bartłomiejem Przysieckim, Klemensem M. Filipem Feldmanem, Feliksem M. Mateuszem Szymanowskim i Michałem M. Grzegorzem Fortuną w nowokonsekrowanym kościele w Lipce, którego dzień wcześniej dokonał biskup Jan M. Michał Kowalski.

Od stycznia 1910 roku, jeszcze jako diakon, był wikariuszem w parafii w Lipce (do 1914 roku).

W roku 1912, w dni powszednie mieszkał w Łodzi, pracując w drukarni mariawickiej. Skończył 5 letni kurs Mariawickiego Seminarium Duchownego w Płocku.

15 sierpnia 1914 roku, w dzień konsekracji Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, otrzymał święcenia kapłańskie (a ponadto otrzymali je: M. Flip Feldman, M. Bartłomiej Przysiecki, M. Alojzy Gromulski, M. Mateusz Szymanowski, Władysław M. Tadeusz Bucholc i Zenon M. Jakub Łuszczewski. Były to pierwsze święcenia kapłanów w autonomicznym Kościele Mariawitów.

W grudniu 1914 roku mianowany został proboszczem parafii w Woli Cyrusowej. Tam dokończył budowę kościoła parafialnego. W latach 1923-28 był proboszczem w Nowej Sobótce. W tym czasie wybudował kościół w Kadzidłowej i doprowadził do końca budowę domu parafialnego, przeznaczonego na szkołę.

Po tym okresie powrócił do parafii w Woli Cyrusowej, pełniąc równolegle obowiązki proboszcza w sąsiedniej Grzmiącej, gdzie wybudował dom parafialny.

W ciągu swego 70-letniego życia kapłańskiego, tylko kilka lat przebywał poza Wolą Cyrusową. Zmarł w swojej parafii 14 marca 1985 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Źródło:

  • Mariawita. Pismo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, nr 3-6/1985, s. 15
  • Kalendarz Maryawicki na Rok Zwyczajny 1911 s. 118
  • Kalendarz Maryawicki na Rok Zwyczajny 1912, s. 75
  • Parafie i duchowieństwo – Królestwo Polskie, s. 3 w: Kalendarz Maryawicki na Rok Zwyczajny 1913
  • Kalendarz Maryawicki na Rok Zwyczajny 1914, s. 125
  • Wiadomości Maryawickie, 3 września 1914, nr 34-36, s. 551

Opracowanie: Łukasz Płuciennik

Kapłan Franciszek Maria Alojzy Gromulski