HOME Strona Główna

bp Stanisław Maria Andrzej Jałosiński

Biskup Stanisław Maria Andrzej (do 1955 r. Alfons) Jałosiński - urodził się 4 października 1904 r. w Gocławiu, w późniejszej siedzibie parafii mariawickiej. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 23 maja 1926 r. z rąk biskupa M. Andrzeja Gołębiowskiego w Łodzi. W końcu 1926 r. został mianowany proboszczem parafii w Lipce. W następnych latach, tj.: 1930-36 był proboszczem w Lublinie, zaś w 1936 r. został wikariuszem parafii w Łodzi. W 1943 r. został aresztowany przez łódzkie gestapo i osadzony w więzieniu najpierw przy ulicy Sterlinga, a później przy ulicy Kilińskiego 152, a w końcu osadzony w obozie koncentracyjnym w Radogoszczu. Święcenia biskupie otrzymał 4 października 1955 r. w Płocku od biskupa M. Bartłomieja Przysieckiego. Od 22 lipca 1957 r. piastował godność wiceprzewodniczącego Rady Kościoła. Ponadto w latach 1970-1976 był Redaktorem Naczelnym ,,Mariawity''. Długoletni proboszcz parafii w Łodzi i w Pabianicach. Wieloletni biskup diecezji śląsko-łódzkiej. 11 grudnia 1983 r. przeszedł w stan pozasłużbowy. Zmarł 29 lipca 1986 r. w Łodzi. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym. Był autorem licznych artykułów o tematyce teologicznej i społecznej, publikowanych w ,,Mariawicie".

Źródło: Mariawita, 1986, s. 7-9

bp M. Andrzej Jałosiński