HOME Strona Główna

Kapłan Józef Maria Gabriel Kamer

Kapłan Józef M. Gabriel Kamer - wieloletni proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce.

Urodził się 23 XII 1910 r. w Zgierzu, w rodzinie mariawickiej.

W 1929 r. wstąpił do Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, otrzymał habit i imię zakonne Maria Gabriel.

Całe życie kapłańskie kapłana M. Gabriela związane było z parafią w Lipce, gdzie przybył na początku 1933 r., jeszcze jako diakon. Zajmował się wówczas nauczaniem religii w szkołach podstawowych w: Niesułkowie, Dąbrówce Dużej, Poćwiardówce, Nowostawach Dolnych, Jaroszkach, Grzmiącej i w szkole mariawickiej w Lipce. Obowiązki te wykonywał z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością, pokonując znaczne odległoścido szkół – początkowo pieszo, a w latach następnych – na rowerze.

17 sierpnia 1933 r. został wyświęcony przez biskupa M. Jakuba Próchniewskiego na kapłana, i mianowany proboszczem parafii mariawickiej w Lipce. Stanęło przed nim wiele trudnych zadań. Najpierw dokończył remont kościoła i parkanu po zburzeniu, którego dokonały wojska pruskie w 1914 r.

II wojna światowa przerwała rozpoczęte prace, a także sparaliżowała życie parafialne, gdyż prawie wszyscy parafianie zostali wysiedleni ze swoich gospodarstw (teren parafii lipkowskiej włączony był do Rzeszy Niemieckiej). Kapłan Gabriel i Siostry również musieli opuścić swoją parafię. Wkrótce jednak wrócili i dano im od opiekę starców i kaleki z okolicznych wiosek. W miarę swoich możliwości pomagał też materialnie Siostrom zakonnym w Płocku.

Następnie, już po zakończeniu II wojny światowej, odbudowano więżę i zamontowano nowy dzwon (1948 r.) i zorganizowano orkiestrę dętą (1946 r.), która służy parafii i Kościołowi do dnia dzisiejszego. W latach 1952-1954 zbudowano konfesję i balustrady oraz pomalowano wnętrze kościoła. Tak więc jubileusz 25-lecia kapłaństwa kapłana Gabriela obchodzony był już w całkowicie wyremontowanym kościele.

Ponadto w latach sześćdziesiątych powiększony został plac cmentarza grzebalnego i zbudowano nowe ogrodzenie. Zmieniono też pokrycie dachowe kościoła z dachówki na blachę ocynkowaną.

Kapłan Gabriel w parafii lipkowskiej prowadził także gospodarstwo sadownicze, rolne i pasiekę. Oprócz tego zarządzał szkołą parafialną, ochronką, internatem dla sierot, przytułkiem dla starców, piekarnią, parafialną strażą pożarną, biblioteką parafialną, sklepem spożywczym, oddziałem Związku Młodzieży Mariawickiej, ,,Templaryusz", zespołem artystycznym młodzieży, orkiestrą parafialną, którą wraz kapelmistrzem Radzikowskim wyposażył w instrumenty. Za jego czasów ożywiono także działalność chóru parafialnego, który śpiewał także na uroczystościach w Płocku. Ostatnie dzieło kapłana M. Gabriela w Lipce to świetlica parafialna, która w sierpniu 1983 r. posłużyła obchodom 50-lecia Jego kapłaństwa.

Pogodne, radosne usposobienie kapłana Gabriela i życzliwy stosunek do ludzi, jednały mu sympatię otoczenia. Wymownym tego dowodem były serdeczne życzenia i naręcza różnobarwnych, pięknych kwiatów, które otrzymał kapłan Gabriel, dnia 28 sierpnia 1983 r., od licznie zgromadzonego duchowieństwa, sióstr zakonnych, dzieci, młodzieży, wiernych i przyjaciół.

Wkrótce po Jubileuszu, podczas którego kapłan Gabriel okazywał iście młodzieńczy zapał do pracy dla chwały Jezusa Eucharystycznego oraz nadzwyczaj szczerą, serdeczną gościnnością uczestnikom, w pierwszej połowie września nagle zachorował i po kilkudniowym pobycie w szpitalu zmarł 20 września 1983 r., przeżywszy 73 lata.

Śmierć Jego była bolesną stratą dla Kościoła, Braci w Kapłaństwie i Społeczności Parafialnej w Lipce. Na Jego pogrzeb, który odbył się 23 września, przybyło całe mariawickie duchowieństwo i wielka rzesza wiernych z Lipki i okolicznych parafii. Była to niezwykła, żałobna uroczystość, podczas której parafianie lipkowscy dali wyraz uczuciom miłości i wdzięczności dla swojego Proboszcza, organizując okazał pogrzeb i uczestnicząc w modlitwach za spokój duszy Zmarłego, oraz fundując wysoki, metalowy krzyż, który na dzień pogrzebu był już wmurowany na cmentarzu. Dużą pomoc w załatwieniu różnych spraw związanych z pogrzebem okazali kapłani z sąsiednich parafii.

Warte podkreślenia jest to, że kapłan M. Gabriel Kamer był wieloletnim członkiem Rady Kościoła (którą to funkcję piastował także w ostatnich latach swojego życia – kilkanaście dni przed śmiercią aktywnie uczestniczył jeszcze w posiedzeniu Rady Kościoła w Łowiczu), udzielał się na polu ekumenicznym, a także słynął z poruszających kazań wygłaszanych bardzo doniosłym głosem. Ponadto, przez pewien okres dojeżdżał z posługą duszpasterską do Woli Cyrusowej i Wólki Jeruzalskiej koło Skierniewic. W latach 1935-1945 był równocześnie proboszczem parafii mariawickiej w Grzmiącej (będącej wówczas filią parafii w Lipce). Ponadto przed II wojną światową był również aktywnym esperantystą.

Źródło: Mariawita – Pismo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Kapłan Józef M. Gabriel Kamer