HOME Strona Główna

HISTORIA PARAFII

    Parafia mariawicka w Lipce była pierwszą, która na początku lutego 1906 roku, ogłosiła swoją niezależność i wyodrębniła się z rzymskokatolickiej parafii w Niesułkowie.
     W latach 1903-1905 proboszczem w Niesułkowie był ks. Jan Kowalski - późniejszy arcybiskup mariawitów. Wytrwałą pracą duszpasterską, ujmującym darem słowa, umiłowaniem ludu polskiego, a nade wszystko nieporównaną gorliwością kapłańską - przekształcił dusze swych parafian, a całe tysiące z bliższych i dalszych okolic wprowadził na drogę aktywnego życia religijnego. To wzbudzało zazdrość i gniew duchownych z sąsiedztwa. Ks. Jan Kowalski został przeniesiony do Sobótki k/Łęczycy, a do Niesułkowa skierowano kapłana, który miał zniweczyć prace poprzednika. Lud, który wszedł na drogę mariawicką, nie pozwolił się z niej sprowadzić. Z Niesułkowa słano prośby do arcybiskupa warszawskiego i do samego papieża w Rzymie. Skoro to nie dawało spodziewanych rezultatów, ogłoszono niezależność parafii od hierarchii, a proboszczem został kapłan Mariawita narodowości litewskiej - ks. Antoni Tułaba. Po odnowieniu drewnianego kościółka i plebani, wybudowano na placu dzisiejszej szkoły, dwupiętrowy budynek, z cegły z przeznaczeniem na uniwersytet ludowy i zakłady dobroczynne. Cztery rodziny „prawowierne", które pozostały w łączności z hierarchią rzymskokatolicką wytoczyły proces u władz carskich, na mocy którego mariawici musieli się usunąć z Niesułkowa. Wówczas to przed oddaniem kluczy, w ciąga jednej nocy rozebrano dom ludowy, a materiał przeniesiono do pobliskiej Lipki.    Początkowo wybudowano prowizoryczną kaplicę zwaną „szopką”, a wiosną 1907 roku, już pod kierunkiem nowego proboszcza kpł. Kazimierza Kaczyńskiego, na gruntach darowanych przez miejscowych gospodarzy, rozpoczęto budowę monumentalnej świątyni. 17 października 1909 r. aktu poświęcenia dokonał i po raz pierwszy mszę w języku polskim odprawił nowo konsekrowany w Utrechcie biskup mariawitów Jan Maria Michał Kowalski. Na tej uroczystości była Założycielka - Maria Franciszka.
     W 1910 roku, wraz z nowo konsekrowanymi biskupami mariawickimi i biskupami starokatolickimi z Holandii, po raz drugi wizytowała parafię. Wówczas witał ich 40-sto osobowy chór parafialny, który też śpiewał na uroczystych Nieszporach. Tradycja chóru w Lipce trwa do dnia dzisiejszego.
     Kapłan Kazimierz Kaczyński budował tez kościoły w Woli Cyrusowej i Grzmiącej. Grzmiąca była wówczas filią Lipki.
     W 1914 rok Lipka i okolice były areną walk wojsk pruskich i rosyjskich. Prusacy zburzyli wieżę i dach kościoła, a część wnętrza uległa spaleniu.
    Po ustaniu walk mariawici najpierw zbudowali kościół drewniany (dziś to plac przed plebanią) wraz z budynkiem z przeznaczeniem na plebanię i szkolę. Szkoła ta istniała do 1950 roku i była prowadzona przez siostry mariawitki - długoletnią kierowniczką była siostra Sewera Kieliszczyk. Przystąpiono też do odbudowy kościoła, który od 1926 roku prowadził kapłan Andrzej Jałosiński, późniejszy biskup łódzki. Kapłan ten szybko zjednał sobie parafian i prace remontowe nabrały tempa. Zbudowano nowy dach i pokryto czerwoną dachówką, wnętrze kościoła wyremontowano i ustawiono ławki.
     W 1933 roku do Lipki przybył kapłan Gabriel Kamer, który proboszczował tu przez 50 lat. Najpierw uporządkowano teren wokół kościoła i pobudowano parkan. Później Już po II Wojnie Światowej zbudowano nową wieżę, w kościele nad ołtarzem postawiono konfesje, a wnętrze pomalowano.    W 1946 roku zorganizowano orkiestrę dętą, która służy parafii i nie tylko już 60 lat. Następnie powiększono i ogrodzono cmentarz grzebalny. Na dachu kościoła w miejscu dachówki położono blachę ocynkowaną. Ostatnim dziełem kapłana Gabriela była świetlica parafialna, która dziś służy młodzieży, orkiestrze i parafianom.
     Po śmierci kpł. Gabriela w 1983 roku, przez rok obowiązki proboszcza pełni kapłan Mirosław z Płocka. Od grudnia 1984 roku proboszczem jest kapłan Bernard, który kontynuuje dzieło swego wielkiego poprzednika i nauczyciela duchowego.
     Krzewienie życia religijnego parafian ubogacane jest działalnością gospodarczą. Oddano do użytku nowe 12-to głosowe organy, teren parafialny uporządkowano i ogrodzono. Wnętrze kościoła zostało odmalowane a na dachu położono nową blachodachówkę. Zainstalowano, też nowe nagłośnienie w Kościele a dzwon kościelny uruchamiany jest automatycznie. Na cmentarzu doprowadzono wodę. Dzięki ofiarności sponsora położono na podłodze w wszystkich pomieszczeniach kościoła nową posadzkę z płytek gresowych i wymieniono okna w sali przy kościele. Ostatnio z ofiar parafian wyremontowano i pomalowano parkan, a przed kościołem powstał parking utwardzony kostką brukową. Odnowiono też front i wszystkie wejścia do kościoła, Utwardzono alejki na cmentarzu.    Parafia Lipka obecnie liczy prawie 1400 osób, skupionych w 11 wioskach z terenu gmin: Stryków, Brzeziny i Dmosin oraz w mieście Brzeziny, a częściowo w diasporze. O żywotności parafii świadczą fakty: w roku 2006 było 11 ślubów, 12 chrztów, a w 2007 - 10 ślubów i 20 chrztów. Do I komunii Świętej przystąpiło 17-cioro dzieci a do sakramentu bierzmowania 30-cioro dzieci i młodzieży. Będzie więc wiele pracy w parafii i w szkołach.

    Należy nadmienić, że parafia Lipka wydała 4 powołania kapłańskie i kilka sióstr zakonnych. Z tej parafii pochodzili: bp Michał Sitek i kapłan Alfons Szydlik, pochodzą też obecni duchowni: bp Ludwik Jabłoński i kapłan Bernard Kubicki. Reasumując, początki, dokonania i dzień dzisiejszy mariawityzmu w Niesułkowie i Lipce mimowolnie przypominają się słowa poety:

     Noc minęła, – lecz z jej cieni,
     Wiara w piersiach się została.
     Ni tej wiary los już zmieni,
     Naszą, naszą przyszłość cała.

Kapłan M. Bernard