HOME Strona Główna

Kapłan Jan M. Kazimierz Kaczyński

Kapłan Jan M. Kazimierz Kaczyński (ur. 20 IV 1871 r., zm. 6 VII 1957 r.) - proboszcz parafii mariawickiej w Lipce w latach: 1907-1926.

Ukończył progimnazjum w Pułtusku i Metropolitarne Seminarium Duchowe w Warszawie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r.. Początkowo był wikariuszem w parafii: Klembów koło Radzymina, a następnie w parafii Zgierz koło Łodzi. Po zakończeniu posługi w parafii zgierskiej został mianowany proboszczem parafii (kolejno) w: Pieczyskach koło Grójca, Zycku koło Płocka, a w 1905 r. - w Lutkówce koło Mszczonowa.

Z mariawityzmem zetknął się w 1899 r. za sprawą ks. Jana Przyjemskiego. Nowicjat w Zgromadzeniu Kapłanów Mariawitów rozpoczął w dniu 23 czerwca 1900 r.. Z powodu przynależności do tego Zgromadzenia, Konsystorz Warszawski przeniósł go dyscyplinarnie z parafii Zyck do Lutkówki. Jako proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Lutkówce, opuścił w 1906 r. wraz z częścią swoich parafian kościół w Lutkówce, i nieopodal założył parafię mariawicką. Na gruntach ofiarowanych przez miejscowych mariawitów wybudował kościół (którego aktu poświęcenia dokonano 1 listopada 1906 r.) oraz dom parafialny (w którym urządzono ochronkę dla 60 dzieci).

To pod Jego kierownictwem, już jako proboszcza parafii w Lipce, na gruntach darowanych przez miejscowych gospodarzy, w 1907 r. rozpoczęto budowę monumentalnej świątyni, której aktu poświęcenia w dniu 17 października 1909 r. dokonał i po raz pierwszy mszę w języku polskim odprawił nowo konsekrowany w Utrechcie (Holandia), biskup mariawicki – Jan M. Michał Kowalski (ten sam który zaszczepił mariawityzm w Niesułkowie i okolicach).

Kapł. M. Kazimierz Kaczyński zorganizował przy parafii lipkowskiej szereg instytucji charytatywno-oświatowych. Założył ochronki w: Lipce, Niesułkowie, Poćwiardówce i Nowostawach Dolnych. Ponadto zorganizował również przyparafialną straż pożarną, tkalnię, masarnię, szkołę podstawową, internat dla sierot, przytułek dla starców, bibliotekę z czytelnią, a także warsztaty przyuczania do zawodu dla dziewcząt. Dla utrzymania zarówno siebie, jak i sióstr zakonnych zorganizował również przyparafialne gospodarstwo rolne.

Z kolei dla utrzymania życia religijnego wśród swoich parafian założył także liczne kaplice domowe (w: Nowostawach Dolnych, Nowostawach Górnych, Dąbrówce Małej, Dąbrówce Dużej, Poćwiardówce i Anielinie).

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Lipka i okolice były wówczas areną walk. W konsekwencji tego wieża kościoła została zwalona, a dach i mury kościoła mocno zniszczone. Parafianie przystąpili do odbudowy swojej parafii. Najpierw pobudowali tymczasowy drewniany kościół (który służył do 1929 r.) wraz plebanią (przeniesioną w 2010 r. do skansenu w Nagawkach). Tuż po zakończeniu działań wojennych wyremontowano budynki parafialne, odbudowano mury rozbitego kościoła, a jego dach pokryto czerwoną dachówką. Powyższe prace prowadził kapł. M. Kazimierz.

Następnie kapł. M. Kazimierz Kaczyński pracował w parafii na Woli (w Warszawie) i w Wiśniewie. W 1935 r. na Kapitule Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów został wybrany na członka Synodu Kościoła. Pochowany został na cmentarzu mariawickim w Lutkówce (w swojej pierwszej mariawickiej parafii).

Źródło:
•Nasz Głos, nr 3 (17) – maj-czerwiec 1996 r., s. 9-10
https://pl.wikipedia.org
•Ordo Divini Officii ad usum Archi-Dioecesis Varsaviensis pro Anno Domini 1895, 1897, 1900, 1904, 1905

Kapłan Jan M. Kazimierz Kaczyński