HOME Strona Główna

SŁOWO BOŻE

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

    Bracia i siostry. W najbliższy poniedziałek, 8–go września, Kościół będzie uroczyście obchodzić święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane też przez rolników świętem Matki Boskiej Siewnej.
    Ewangelie niewiele mówią nam o osobie Maryi. Nie wymieniają daty i okoliczności Jej narodzenia, a także imion Jej rodziców. Nie opisują też lat Jej dzieciństwa. Jedynie Ewangelista Mateusz, na zakończenie rodowodu Chrystusa powiada... „Maryja, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,16 ), wymienia Ją po raz pierwszy i ukazuje od razu jako Matkę Bożą, Matkę Zbawiciela. Boskie Macierzyństwo jest głównym powodem Jej narodzenia i podstawą wszystkich Jej przywilejów. Ona po to się narodziła, aby wydać światu Światłość wiekuistą, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego Kościół nazywa Ją Zorzą Wschodzącą i Gwiazdą Zaranną – bo zorza wyprzedza wschód słońca i jest jej odbiciem, gwiazda zaś wydając promień, nie tracąc przy tym blasku, jest piękną figurą Boskiego Macierzyństwa Maryi, które nie przyniosło uszczerbku Jej nieskalanemu dziewictwu.
    Braki w Ewangeliach o latach dzieciństwa Maryi uzupełniają apokryfy - popularne pisma wczesnochrześcijańskie nieznanych autorów. Wśród nich na uwagę zasługuje „Protoewangelia Jakuba”. Apokryf ten podaje okoliczności narodzenia Maryi, wymienia imiona Jej rodziców: Joachima i Annę. Mówi też o początkowych latach Jej życia i oddaniu na dalsze wychowanie do świątyni jerozolimskiej. W VI-tym wieku, w miejscu Jej narodzenia, gdzie był dom Jej rodziców zbudowano Kościół Najświętszej Maryi Panny – dziś jest to bazylika świętej Anny. Dzień poświęcenia tego Kościoła - 8-go września, przyjęto jako datę narodzenia Maryi.
    Od wielu wieków Kościół raduje się wielkim darem Bożym, którym jest narodzenie Maryi - Jutrzenki zbawienia, które zapowiada bliski już wschód Słońca - Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
    W Polsce święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny tradycyjnie nazywa się świętem Matki Boskiej Siewnej. Nieznany poeta tak przed laty pisał o tym przywileju Maryi:

    W szarudze pól, w jesiennej mgle,
    Po rdzawych skibach roli,
    Stąpają lekko stopy Twe,
    Jutrzenko ludzkiej doli...

    I idziesz jasna poprzez świat,
    Jako płomyk o północy,
    Siejąc z rąk drobnych złoty grad
    Ziarn łaski – wiary, mocy...


    Dawniej w tym dniu spoglądano w niebo. Rolnicy żegnając odlatujące jaskółki mówili: „Najświętsza Panna się rodzi, jaskółka odchodzi”. Przepowiadali też pogodę na dalsze dni: „W Narodzenie Panny Maryi pogodnie – będzie tak przez trzy tygodnie”.
    Powitajmy Ją w dniu Jej narodzenia słowami Hymnu z Nieszporów:

    Witaj gwiazdo morza,
    Święta Matko Boga,
    ...
    Bramo niebios błoga.
    

Kapłan M. Bernard

 Matka Boska Siewna