HOME Strona Główna

25-LECIE KAPŁAŃSTWA PROBOSZCZA PARAFII

    W środę 9-tego grudnia 2009 roku proboszcz M. Bernard Kubicki obchodził 25-lecie kapłaństwa. W tym dniu do Lipki przybyło duchowieństwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Uroczystą Mszę Świętą celebrował kapłan Bernard w asyście biskupa M. L. Jabłońskiego i kapłana M. Ładysława Ratajczyka. W prezbiterium byli obecni: biskup M. Włodzimierz Jaworski i przybyli na uroczystość kapłani. W czasie mszy św. Jubilat modlił się oto, by przez następne lata swojego życia tak jak do tej pory pozostawał wierny kapłańskiemu powołaniu i mógł głosić Nieprzebrane Miłosierdzie dane Światu w Czci Przenajświętszego Sakramentu i wzywaniu Nieustającej Pomocy Bogarodzicy Maryi. Pod koniec nabożeństwa Biskup Naczelny przybliżył sylwetkę Jubilata i jego drogę do kapłaństwa. Podziękował też w imieniu całego duchowieństwa za dotychczasową pracę w Kościele i życzył wielu Łask Bożych na dalsze lata służby Bogu. Po nabożeństwie, w zakrystii, pozostali kapłani i biskupi złożyli życzenia i wręczyli kwiaty. Zrobiono też pamiątkowe zdjęcie.
    Z racji tego, że jubileusz wypadł w dzień roboczy parafianie dopiero w niedzielę 13-tego grudnia uczestniczyli w uroczystej Sumie, na której Biskupa Naczelnego reprezentował kapłan Mirosław. Chór parafialny zaśpiewał piękną pieśń „Posyłam Was”, która wzruszyła zebranych. Nabożeństwo ubogaciła również orkiestra oraz pieśń „Ojcze z Niebios” wykonana przez muzyków (kapelmistrza oraz członka orkiestry) Jakuba Pawlaka i Mateusza Słojewskiego. W pamięci wiernych zostaną również słowa kapłana Mirosława o łasce powołania, a także pokorze i oddaniu kapłana Bernarda. Kapłan zachęcał do modlitwy o nowe powołania, nowe zastępy sług Bożych.
    Po nabożeństwie na Jubilata czekała niespodzianka w postaci poczęstunku dla wszystkich obecnych oraz prezentu od parafian (lodówki). Na Sali w imieniu całej parafii życzenia złożyła pani Bolesława Danaburska, a kosz 25-ciu róż wręczyli Jakub Pawlak i Janusz Kubicki. Gratulacje w imieniu swoim i młodzieży parafialnej przekazali przewodnicząca młodzieży - Monika Mirys i Dawid Gozdera. Na scenie czekały dwa torty w kształcie Św. Księgi, na którym widniał napis: 25 lat kapłaństwa oraz słowa: „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad Tobą, niech Cię obdarzy Swą łaską”. Następnie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niesułkowie przygotowane przez katechetkę Jolantę Walak. Dzieci przyrzekły: „Jak będą duże, to będą śpiewać w chórze, będą grać w orkiestrze i pomagać radzie parafialnej jeszcze...”. Po ich wierszykach i piosence zaśpiewał chór po czym miejsce miał poczęstunek dla przybyłych. Było to wzruszające i budujące przeżycie dla lipkowskich parafian.


Monika Mirys