HOME Strona Główna

SŁOWO BOŻE

Słowo Boże na uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy

    Słowa Ewangelii świętej, czytane w niedzielę przed świętem Jana Chrzciciela, kierują nas na Kalwarię, gdzie pod krzyżem Jezusa spotykamy matkę Jego - Maryję, Marię Magdalenę, Marię Jakubową i ulubionego ucznia Jezusa – świętego Jana. Wyjątkowa sceneria rozgrywa się przed naszymi oczami. Na ołtarzu krzyża widzimy Chrystusa - Baranka Bożego, Kapłana Nowego Testamentu. Z krzyża Odkupiciel ogłasza swój testament duchowy. Zwraca się do Maryi wskazując na świętego Jana: „Niewiasto oto Syn twój”, a do Apostoła Jana mówi: „Oto Matka twoja”, wskazując na Maryję.
     Jan Apostoł w osobie Maryi otrzymał w sposób duchowy Matkę, będącą do tej pory naturalną Matką Jesusa Chrystusa. Stał się jej przybranym synem. To wielka radość mieć wspólną matkę z Synem samego Boga. A więź matki i dziecka jest mocna i trwała, bo wypływa faktu zrodzenia, staje się więzią miłości i życia. Pod krzyżem swego Syna, Maryja zostaje postawiona w roli drugiej Ewy, duchowej Matki wszystkich chrześcijan. W tym wydarzeniu wypełnia się proroctwo ze Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju, zwane Protoewangelią, gdzie w trzecim rozdziale czytamy Słowo Boże, skierowane do węża szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. W wierszu dwudziestym tego rozdziału czytamy: „Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących”. Proroctwo to zapowiadało, że szatan będzie prowadził walkę z ludzkością i będzie całkowicie pokonany. Zostanie pokonany przez potomka z rodu Dawida, którym będzie Zbawiciel – Mesjasz, zaś Jego Matka stanie się „nową Ewą”, to jest Matką wszystkich wierzących. Ona też jest dla każdego z nas – z woli samego Boga – nauczycielką i mistrzynią życia.
     To macierzyńskie i święte pragnienie Maryi doskonale jest ujęte w najmilszym dla Niej i dla nas Mariawitów tytule – Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bowiem w „Objawieniach” naszej Założycielki czytamy słowa Pana Jezusa: „Jako są nieustanne wysiłki szatana przeciwko Bogu i kościołowi, tak jest potrzebna Nieustająca Pomoc Maryi”. Są tam też słowa: „A teraz odnowienie świata jest w rękach Maryi, a imię Jej ogarnie cały świat”. To odnowienie świata może stać się jedynie przez oczyszczenie i uświęcenie dusz ludzkich, nad którymi czuwa Maryja, nieustannie wspomagając nas i modląc się za nami grzesznymi. Dlatego w święto Matki Bożej Nieustające Pomocy, zwracamy się do Niej słowami pieśni: „Otocz pomocą Matko swe dzieci, wspieraj na każdy dzień, promień Twej łaski niech nam zaświeci, smutku rozprasza cień”. Amen.

Kapłan M. Bernard

 
 Matka Boska Nieustającej Pomocy